Atom-Lab Ochrona radiologiczna

Specjalizujemy się w zagrożeniach związanych ze stosowaniem promieniowania jonizującego - projektujemy osłony stałe, radiologiczne oraz przeprowadzamy szkolenia z ochrony radiologiczne. Posiadamy uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej IOR S/R oraz IOR - 0, 1 i 3. Pomożemy Ci w uruchomieniu pracowni RTG oraz w jej prawidłowym funkcjonowaniu.

Atom-Lab oferuje ponadto usługi z zakresu nadzoru nad pracownią RTG oraz nad zakładami pracowniami izotopowymi. Pomagamy we wszystkich formalnościach przy uzyskaniu zezwolenia na uruchomienie pracowni RTG oraz na otrzymanie zezwolenia na stosowanie źródeł promieniotwórczych.

Zapraszamy do skorzystania z usług oferowanych przez Atom-Lab. Pod okiem doświadczonych i odpowiednio wykwalifikowanych osób z naszego zespołu zdobędziesz niezbędną wiedzę oraz pomożemy Ci w przejściu przez szereg żmudnych oraz skomplikowanych procesów w celu otrzymania zezwolenia na stosowanie promieniowania jonizującego.

W skład naszego zespołu wchodzą osoby które posiadają następujące uprawnienia:

  • inspektora ochrony radiologicznej R/S
  • inspektora ochrony radiologicznej IOR-0, 1, 3
Osoba z uprawnieniami inspektora ochrony radiologicznej IOR S/R może pełnić obowiązki w celu nadzorowania działalności polegającej na stosowaniu promieniowania jonizującego wytwarzanego przez aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radioterapii oraz radiologii. Uprawnienie inspektora ochrony radiologicznej typu S uprawnia do nadzorowania aparatów rentgenowskich w gabinetach stomatologicznych oraz przy stosowaniu aparatów do densytometrii kości.

  • Kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz 85-793, ul. Bora Komorowskiego 12