Stalprodukt S.A.

Stalprodukt S. A. jest wiodącym producentem i eksporterem wysoko przetworzonych wyrobów ze stali: blach elektrotechnicznych transformatorowych, rur i kształtowników giętych na zimno, barier drogowych oraz rdzeni toroidalnych.Spółka posiada też własną sieć dystrybucji wyrobów (specjalizującą się głównie w sprzedaży kształtowników zimnogiętych). Tworzą ją składy i biura handlowe w kilku miastach na terenie Polski. Oddziały handlowe zarządzane są bezpośrednio przez Stalprodukt S. A. Podmiot dominujący razem z 9 spółkami zależnymi tworzy Grupę Kapitałową Stalprodukt.

  • +48 (14)6151000
  • Małopolskie, Bochnia 32-700, ul. ul. Wygoda 69