Kościół Chrześcijański RIVER w Krośnie

Kościół Chrześcijański RIVER w Krośnie to wspólnota religijna o silnym nawiązaniu do Jezusa Chrystusa. Ich wizja opiera się na ożywionym i biblijnym podejściu do wiary, a także na zaangażowaniu w uzdrowienie i wolność dla swoich członków.

W centrum działalności Kościoła RIVER znajduje się uwielbienie, które pochodzi prosto z serca. Wierzą w żywe Słowo Boże, które jest namaszczane i sprawcze, prowadzące do skutecznego uczniostwa. Wraz z miłością, radością i zobowiązaniem służą, aby pragnienia doświadczenia Bożej Obecności, uzdrowienia i wolności mogły zostać spełnione.

Kościół Chrześcijański RIVER w Krośnie zaprasza wszystkich, którzy poszukują duchowej bliskości i pragną spotkać się z Jezusem Chrystusem. Regularne spotkania odbywają się w każdą niedzielę o godzinie 11:00, a także w środy o 18:00. Placówka mieści się w Krosnie, województwo podkarpackie, i jest gotowa służyć z miłością i troską każdemu, kto potrzebuje wsparcia w swojej wierze i życiu duchowym.
W ofercie:
Kościół Chrześcijański RIVER w Krośnie regularnie organizuje spotkania niedzielne o godzinie 11:00 oraz spotkania we środy o godzinie 18:00. W tych spotkaniach wspólnota modli się, czyta Pismo Święte i rozwija się duchowo, tworząc tym samym otwarte i akceptujące środowisko dla każdego, kto szuka duchowej wiedzy i bliskości z Bogiem.

  • +48 789408401
  • Podkarpackie, Krosno 38-400, ul. ul. Bursaki 45