Atmoterm SA

Atmoterm SA dostarcza usługi konsultingowe i oprogramowanie w branży ochrony środowiska.

Projektujemy oraz wdrażamy rozwiązania w dziedzinie powietrza, odpadów, wody i ścieków oraz efektywności energetycznej, w tym m. in. : oprogramowanie wspomagające zintegrowane zarządzanie danymi środowiskowymi i zarządzanie zrównoważonym rozwojem, ekspertyzy, analizy ryzyka prawno-środowiskowego, strategie oraz plany, usługi outsourcingowe, audyty środowiskowe, decyzje i pozwolenia z zakresu ochrony środowiska, audyty oraz opracowania w zakresie efektywności energetycznej, a także szkolenia z zakresu ochrony środowiska.

Skontaktuj się z nami!

  • +48 77 442 66 66
  • Opolskie, Opole 45-031, ul. Łangowskiego 4