Stowarzyszenie Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych

Stowarzyszenie Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych jest instytutem badawczo-konsultingowym zajmującym się ochroną środowiska i remediacją gleby, wody, powietrza oraz środowiska biotycznego. Instytut działa od 2018 roku. Firma oferuje usługi w zakresie

- Remediacja - postulaty, metody, technologia
- Oceny skażenia gleby
- Oczyszczania środowiska
- Geotechnicznej gospodarki odpadami
- Badania geośrodowiskowe

  • Mazowieckie, Warszawa 00-680, ul. Żurawia 43 lok. 116-122