Kurs: GENERAL/ BUSINESS/ CONVERSATIONS ENGLISH

Realizujemy projekty nauczania językowego we współpracy z pracownikami krajowych i międzynarodowych firm. Doradzamy, weryfikujemy i adaptujemy się do potrzeb klientów. Realizujemy zarówno długoletnie programy nauczania jak i niestandardowe projekty, które rozwiązują konkretne problemy klientów, a realizowana tematyka odpowiada wewnętrznym bieżącym zagadnieniom.

U nas problematyczne kwestie nie występują, są tylko sprawy do załatwienia.

1. METODA "30/70"
A. 30% czasu dedykowane jest:
Dodatkowo ograniczamy czas mówienia lektora do 30%, ponieważ zajmuje on pozycję pomocnika w poszukiwaniu wiadomości i zadawania pytań oraz osoby wskazującej sposoby zdobywania wiedzy w miejsce dotychczasowego przekazywania wiedzy jako jej autorytatywnego reprezentanta.
---
A. 70% czasu dedykowane jest:
Poprzez aktywną rolę słuchacza, jako osoby po części wpływającej na przebieg zajęć, jego pozycja nie ogranicza się tylko do roli biernego uczestnika, ale aktywnego moderatora planu i badacza zgłębiającego temat. Toteż, pod czujnym okiem lektora pilnującego poprawnego i efektywnego przebiegu kursu słuchacz zgłębia zagadnienia indywidualnie, podejmuje aktywnie dyskusje i konstruuje indywidualne wnioski.

2. METODA "Problem Based Learning"
To nauczanie skupione na istocie zagadnienia, które stawia słuchacza w centrum procesu przekazywania wiedzy i skłania go do samodzielnego poszukiwania rozwiązań. Nauczyciel przygotowuje materiały do dyskusji w gronie uczących się, nakierowuje zajęcia i dyskusję na właściwe tory, zwraca uwagę na błędy w rozumowaniu i wskazuje dalsze źródła informacji pozostawiając słuchaczowi przestrzeń do pracy własnej i autorefleksji. Słuchacz poddaje się początkowej ewaluacji aby określić:
A. Co wiem? ---- Czego muszę się dowiedzieć?
B. Co umiem? ----- Czego muszę się nauczyć?

  • +48 +48 730 577568
  • Mazowieckie, Warszawa 00-687, ul. Wspólna 63B/2