Geo-Look - Geologia

Badania gruntu mają zasadnicze znaczenie dla możliwości i sposobu wykonania inwestycji w danej lokalizacji. Tyczy się to głównie większych gabarytowo budowli, które są najbardziej narażone na wszelkie problemy w tej kwestii. Dlatego też tak ważne jest opracowanie dokładnej dokumentacji i przeprowadzenie analiz gruntu, które pozwolą wskazać potencjalne niebezpieczeństwa. Niewłaściwe podłoże może bowiem być przyczyną pękania ścian i zapadania się fundamentów, które w krytycznych przypadkach prowadzić mogą do nienaprawialnych uszkodzeń budowli i wyłączenia ich z użytku.

Co ważne, chcąc wykonać analizy podłoża pod inwestycje koniecznie trzeba udawać się tylko do profesjonalnych firm – tylko one bowiem dysponować będą niezbędnym sprzętem i uprawnieniami do przygotowywania opinii. Jednym z takich podmiotów jest Pracownia Projektowa GEO-Look, której usługi dostępne są na obszarze 4 województw – małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzystkiego. Profil działalności tego przedsiębiorstwa obejmuje z kolei: opracowywanie projektów robót geologicznych, dokumentacji geologiczno-inżynieryjnej, dokumentacji badań podłoża gruntowego, prowadzenie polowych analiz geologicznych oraz wydawanie opinii geotechnicznych. Co ważne, wszystkie prace przedsiębiorstwa GEO-Look są świadczone z zachowaniem najwyższej staranności, co potwierdzają liczne rekomendacje zamieszczone na stronie internetowej http://geo-look. pl/. Na niej dostępne są także niezbędne dane kontaktowe oraz szczegółowe informacje na temat oferty firmy oraz wykorzystywanych metodach badań.

  • +48 796111441
  • Podkarpackie, Rzeszów 35-106, ul. Kielanówka 35/48,