Firma Remontowa Budownictwo dla Pokoleń

Wykonując remonty, zawsze w pierwszej kolejności wnikliwie zapoznajemy się z przedmiotem prac. Wtedy wstępnie oceniamy zakres i rozmiar prac, a dzięki takiej analizie możemy w przybliżeniu wyliczyć i przedstawić czas realizacji. Niemniej jednak zdarza się, że w trakcie wykonywania zlecenia pojawiają się komplikacje niezależne od nas! Bardzo często są one spowodowane wadami konstrukcyjnymi, bądź wykonaniem wcześniejszych prac budowlanych niezgodnie ze sztuką. Diagnozując pojawienie się nieuwzględnionych wcześniej w kosztorysie zadań, niezwłocznie kontaktujemy się ze Zleceniodawcą i informujemy o sytuacji. Wystąpienie tego typu problemów związane jest z koniecznością dłuższej pracy oraz modyfikacją przedstawionej uprzednio kalkulacji kosztów za budowę, remont, jak i wykończenie.

  • +48 791504450
  • Dolnośląskie, Wrocław 51-206, ul. Wilanowska 15/6