POLSKIE STOWARZYSZENIE MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW I FRANCZYZOBIORCÓW

Inicjatywa Polskie Stowarzyszenie Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców powstała w 2018 r. jako głos sprzeciwu wobec nowelizacji ustawy o zakazie handlu w niedzielę i wsparcie dla małych przedsiębiorców. Stowarzyszenie zrzesza przedsiębiorców prowadzących małe sklepy lub punkty usługowe. Celem stowarzyszenia jest między innymi działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w obszarze handlu oraz wspieranie w funkcjonowaniu i rozwoju małych sklepów.

  • Świętokrzyskie, Kielce 25-326, ul. Leszczyńska 65