Polska Agencja Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Polski Kongres Przedsiębiorczości to dziesiątki paneli dyskusyjnych, wiele tysięcy uczestników z kraju i zagranicy, a także setki prelekcji wygłaszanych przez wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach. Wydarzenie odbywa się w różnych miastach i ma na celu inicjowanie dyskusji na temat polskiej gospodarki. Biorą w tym udział przedsiębiorcy z licznych branż, ekonomiści i prawnicy, autorytety naukowe czy przedstawiciele instytucji państwa. Do najważniejszych celów imprezy zalicza się wypracowanie mechanizmów wspierających rozwój biznesu, poprawiających jego innowacyjność, a także możliwości ekspansyjne.

  • +48 32 782 60 07
  • Śląskie, Katowice 40-094, ul. Słowackiego 13