Komornik w Otwocku Marcin Starzec

Rewirem komorniczym Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Marcina Starzec jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Otwocku. Na obszar ten składają się: miasta i gminy miejskie: Otwock i Józefów oraz gminy Karczew (miejsko-wiejska), Celestynów, Kołbiel i Wiązowna. Komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego, jednakże wierzyciel zgodnie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29. 08. 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dokonując wyboru komornika spoza rewiru, wierzyciel winien złożyć wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie o korzystaniu z prawa wyboru komornika. Wyjątek stanowią sprawy o egzekucję z nieruchomości położonych w rewirze komorniczym (lub co do których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio), w których to sprawach właściwym jest komornik z rewiru komorniczego.

www. komornikwotwocku. pl

  • +48 22 180 00 22
  • Mazowieckie, Otwock 05-400, ul. ul. Wawerska 3b/7