Komornik Sądowy przy SR Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu J. Ł. Gągolewski

Janusz Łukasz Gągolewski jest Komornikiem Sądowym działającym przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu. Do zakresu jego działalności należy przede wszystkim prowadzenie egzekucji sądowych. Oznacza to podejmowanie czynności zmierzających do wyegzekwowania roszczeń wobec dłużników, takich jak zajęcie ruchomości, nieruchomości, kont bankowych, wynagrodzeń czy świadczeń z ubezpieczenia. Komornik podejmuje również działania mające na celu zabezpieczenie majątku dłużnika przed utratą, na przykład poprzez ustanowienie hipoteki czy zajęcie rachunków bankowych. Ponadto, Komornik Sądowy Janusz Łukasz Gągolewski zajmuje się doręczaniem korespondencji sądowej, w tym wezwań, pism procesowych i innych dokumentów. Jest odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe doręczanie dokumentów stronom postępowań sądowych. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej.

  • +48 662918255
  • Wielkopolskie, Poznań 61-552, ul. Dolna Wilda 14/23