Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego to instytucja, której główny cel działalności skupia się na pomocy mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Możliwe jest to dzięki pożyczkom unijnym z Regionalnych Programów Operacyjnych. Pożyczki unijne to odejście od tradycyjnego, bezzwrotnego wsparcia biznesu. Są to odnawialne instrumenty finansowe w postaci niskoprocentowych pożyczek, poręczeń kredytów i wejść finansowych, z których po spłacie można wielokrotnie korzystać. Uzyskane środki przeznaczyć można na podjęcie działalności gospodarczej, zakup nowego sprzętu, czy inwestycje w odnawialne źródła energii. Pożyczki unijne dedykowane są nie tylko dla strefy biznesowej. Wykorzystać je można na poprawę efektywności energetycznej, rewitalizację i termomodernizację budynków wielorodzinnych i tych ze strefy publicznej.

  • +48 +48225998888
  • Mazowieckie, Warszawa 00-955, ul. Al. Jerozolimskie 7