AGENSTI LEGAL&TAX : biznesu na Ukrainie - prawo, podatki, księgowość etc.

Pracujemy na Ukrainie na stałe, a także oferujemy obsługę online bez konieczności wyjazdu klienta na Ukrainę poprzez kontakt mailowy, telefoniczny lub przez messengery (WhatsUp, Scype, Viber, Telegram).
Między innymi oferuje:
✔ weryfikacje partnera biznesowego na Ukrainie ( sprawdzenie rzetelności kontrahenta, ustalenia stanu majątkowego, ocena wiarygodności płatniczej kontrahenta etc. );
✔ windykacje długów i należności B2B na terenie Ukrainy (windykacja przedsądowa (polubowna), windykacja sądowa, wspomaganie czynności egzekucyjnych, obsługa postępowań upadłościowych, wsparcie w trakcie sprzedaży długu kontrahentów z Ukrainy etc. );
✔ komunikacja z władzami państwowymi raz samorządami terytorialnymi w sprawach biznesu oraz inwestycji;
✔ wsparcie inwestycji na Ukrainie ( due diligence (badania) stanu prawnego oraz podatkowego, opracowanie oraz zrealizowanie schematu nabycia, inwestycji, zarządzania inwestycją oraz wyjścia z inwestycji etc. ) ;
✔ doradztwo podatkowe ( bieżące doradztwo podatkowe, przygotowanie do kontroli podatkowej, wsparcie przy kontroli i postępowaniu podatkowym, audyt podatkowy, due diligence podatkowe, doradztwo w unikaniu podwójnego opodatkowania etc. ) ;
✔ przedstawicielstwo na Ukrainie ;
✔ wsparcie uznania i wykonania orzeczeń polskich sądów na Ukrainie;
✔ reprezentowanie w postępowaniach oraz w sprawach karnych ( reprezentowanie w postępowaniach przed organami administracji publicznej, przed sądami, w tym zaskarżenie działań lub bezczynności organów ścigania, organów podatkowych, służb celnych, pełnomocnictwo w zakresie spraw karnych etc. ) ;
✔ stała obsługa prawna biznesu na Ukrainie ( kompleksowa obsługa prawna, bieżące doradztwo korporacyjne, prawo spółek, analiza oraz sporządzanie projektów umów w obrocie gospodarczym, doradztwo prawne w zakresie prawa pracy, wsparcie w trakcie uzyskania zezwolenia na pracę etc. ) ;
✔ obsługa księgowości biznesu na Ukrainie.

  • +48 380631834894
  • Małopolskie, Ukraina 79-007, ul. Ukraina, Lwów